Støtt Sderot Behandlingsteateret.

Terapi gir balanse i historien fra Gaza

«Det positive inntrykket av prosessen i teaterterapien viste seg klart i måten jentene opptrådte i kveld – full av tillit og overbevisning» Dalia Yosef, tidligere direktør, Sderot Resiliency Center (Sderot Senter for motstandskraft) for barn og foreldre i Sderot (opptreden i Sderot, 16. oktober, 2009).

For at Sderot Media Center skal kunne fortsette å drive Sderot Community Treatment Theater (Sderot-samfunnets behandlingsteateret), er prosjektet i behov av snarlig økonomisk støtte for å fremme terapitjenester for traumatiserte jenter i Sderot.

Vi ønsker deg velkommen til å se denne korte dokumentaren om den ettårige prosessen med dramaterapi som har bidratt til å gi ny livskraft til ungdomsskolejenter i Sderot.

Se video fra showet i Sderot. 

 

«Da jentene begynte å gi uttrykk for følelser av frykt og ensomhet, begynte de å innse at de ikke var alene – det fantes andre lik dem som opplevde det samme traumaet og panikken som kommer av den konstante påkjenningen i et rakettmiljø»Debbie Gross, psykolog fra Jerusalem som arbeidet med teaterjentene fra Sderot. (opptreden i Sderot, 14. oktober, 2009).

«Det var fantastisk. Jentenes evne til å blande humor i deres personlige historier, og så levere «punch lines» var forbløffende. Ingen talsmann fra regjeringen kunne ha fortalt Sderots historie på den måten disse skuespillerinner gjorde i kveld» Danny Seaman, leder for Den israelske regjerings pressekontor (opptreden i Jerusalem, 26. oktober, 2009).

I løpet av de neste seks månedene planlegger Sderot Media Center å ha 12 opptredener i forskjellige byer og samfunn i Israel og i Knesset.

Målet med dette prosjektet til Sderot Media Centers er å fremme et konsept som gir innbyggerne selvuttrykkende mediaverktøy. Den har til hensikt å behandle den traumatiserte befolkningen, og samtidig bruke produktet til å få frem det israelske perspektivet gjennom den menneskelige historien i Sderot.

Med mange slags publikummere og bred mediadekning vil dette teaterprosjektet ha gjennomslagskraft i samfunnsopinionen, ikke bare i Israel-Gaza konflikten, men også på hvordan verden ser på den bredere arabisk-israelske konflikten.

Teaterprosjekts mediadekning:
YNetNews Jpost Video The Jerusalem Post , Israeli Channel 1+2, helg utgaven av H’aaretz, Frontpage magazine Jewish policy Center 

*Artikler om ulike opptredener:

“SMC Theater therapy program changes lives of Sderot’s traumatized girls” 

“Publikum i Jerusalem bergtatt av Sderot-jentenes behandlingsteater opptreden”

Anerkjent av The Israel Ministry of Foreign Affairs, The Israel Government Press Office, The Jewish Agency for Israel, og Israel Intelligence and Terrorism Information Center (IICC), SMC representerer den daglige trussel om rakettangrep som 1 million israelere nå lever under.

TEATERTERAPI PROSJEKTET ER KUN FINANSIERT VED PRIVATE GAVER
Ditt bidrag hjelper oss å fortsette vårt arbeid

SJEKKER: BANKOVERFØRING:
Sderot Media Center
POB 472
1 Ha’histadrut St.
Sderot, Israel 80100

Tax Deductible avenues
available in UK, Canada, & the USA

Contact SMC for information

Bank Mizrachi
Swift code: mizbilit
Branch: 054
Account: 165342

Mizrachi Bank
Alon Shvut Commercial Center
Alon Shvut 90433 Israel

Contact Us – www.sderotmedia.com , [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here