Nå når det jødiske nyttår nærmer seg, er det tid til å stoppe opp og tenke over den situasjonen Sderot og det sørlige Israel befinner seg i. Et område som ligger ved grensen til det Hamas-kontrollerte Gaza og hvor også Irans terror allierte truer resten av Israel.

Det var nylig første skoledag i Israel. Den startet som vi hadde ventet med sirenen ”Rød Alarm”. Sirenen lød 08:30 og hørtes i gatene, skolene, barnehagene gjennom hele byen Sderot og 15 sekunder senere hørtes en stor eksplosjon rett utenfor byen……

Denne ”rakett realiteten” er fremdeles en virkelighet og det er svært viktig å få dele denne sannheten med de kristne samfunnene rundt om i verden.

Sderot Media Center (SMC) har påtatt seg den oppgaven å fortelle og bringe ut til alle folk i verden denne virkeligheten. SMC vil ønske dem velkommen, og være vertskap, og på denne måten kunne gi dem førstehand kjennskap til sannheten. SMC ønsker også å vise hvordan Israel på en fleksibel måte lever med denne rakett trusselen.

Det siste året har mer enn 600 raketter og missiler blitt skutt opp fra Gaza mot Israel. Totalt 1.618 raketter er blitt skutt opp siden ”våpenhvilen” som startet 18.januar 2009, opperasjon ”Cast Leads” siste dag.

SMC har fått anerkjennelse av to regjeringskontor – Strategic Affairs of the Prime Minister’s Office og Office of Diaspora and Public Diplomacy.

Begge godkjenner og støtter SMCs initiative.

SMC`s utgifter:

SMC har mottatt en unik garanti fra et amerikansk fond som er gyldig inntil 31. desember 2012.

Ethvert bidrag over 1000USD vil bli doblet av dette fondet.

Alle som ønsker å være med å støtte dette arbeidet og samtidig utløse denne amerikanske garantien kan benytte SMC’s norske konto i DnB:

1202.07.76364

Sammendrag av SMC’s aktivitet for sommeren 2012 og videre fremover.

Guidede informasjonsturer i Sderot:

I løpet av månedene juli og august 2012 har SMC vært vertskap for 2.304 besøkende fra hele verden, og bare i juli alene har vi tatt imot 50 busser med besøkende.

Besøksprofil:

● 1.404 jødiske studenter og yngre personer fra engelsk-talende land

● 540 jødiske studenter og yngre fra latin-Amerika

● 304 kristne og ikke kristne besøkende

● 56 regjeringsmedlemmer og diplomater

De guidede turene formidler følgende informasjon:

● Rakettangrepene truer i dag mer enn en million israelere

● Erfare og oppleve den psykiske terroren

● Den daglige trusselen mot Israelske liv fra terrororganisasjoner i Gaza, i tillegg til Hamas

● Sderot som et symbol: En israelsk by, et moderne vestlig samfunn som er truet av radikal Islam

● Hvordan Israels sikkerhet blir utfordret på grensen mot Gaza

● Lære konsekvensene av denne ubalanserte dekningen i media av vår region og hvordan den influerer på verdensopinionen; influerer på politikken og også på Israels lovlige rett til å eksistere som egen stat

● Kjemper i frontlinjen i en åndelig krig

SMC mål for 2012 – 2013

1. Skape en bedre anledning for besøkende delegasjoner til å HJELPE OG LÆRE:

Frivillige:

● Treplanting etter skoletid sammen med barn

● Arbeide i eldresentra om formiddagen (søndag – torsdag)

● Pakke matkurver til nødtrengende familier (onsdag – torsdag)

● Arbeide med etiopiske barn i fritidsklubber om ettermiddagen.

● Levere pizza til familier i Sderot og til IDF soldater som tjenestegjør langs grensene til Gaza

Dialog og debatt (panel):

● Møte unge ledere fra Sderot og kibbutzer

● Møte lokale studenter fra Sapir College

● Besøke de nyetablerte samfunnene i Negev nær Sderot

● Seminar sammen med Sderots urbane kibbutz

● Seminar om Judaisme og Zionisme

2.Viktige mål: Regional innsats.

Både regionen Eshkol som grenser opp til Gaza og Sinai og regionen Eshkelon lider daglig under rakett og missil angrep fra Gaza som har vart siden Operasjon ”Cast lead” i januar 2009.

Staben i SMC møtte kommuneledelsen i Eshkol & Eshkelon og tilbød dem media og kommunikasjons tjenester i den hensikt å skape en oppmerksomhet i det internasjonale samfunn og presentere deres historie og kamp for å bli hørt av verden.

SMC har påtatt seg følgende påtrengende oppgaver for Eskol & Ashkolon. Disse oppgavene er anerkjent og støttet av”Office of strategic Affairs of the PMO and Office of Diaspora and Public Diplomacy”:

1. Utvikle og markedsføre guidede og sikrehetsklarerte turer for utenlandske

regjeringsmedlemmer og utenlandsk presse

2. Utvikle en-dags seminar med innbyggerne i Eshkol for å lære dem å

dokumentere selv sine egne opplevelser, og lære dem å formidle dem via deres

”smart-telefoner”

Sderot 29.august 2012

Noam Bedein

Director
Sderot Media Center (www . SderotMedia . org )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here