פרוטוקול ישיבת נציגי תושבי שדרות עם מס’ ח”כים

0
613

הנושא שהובא לדיון: סוגיית מס רכוש, המחדלים והתייחסות לתושבי שדרות

רקע: מס רכוש- “המס עלהרכוש”

בשדרות כיום כ 19000 תושבים החיים תחת מתקפת קאסמים מזה כ 8 שנים, לא די בכך שמרבית תושבי העיר נפגעו פיזית ו/או נפשית ו/או כלכלית, נחשפים התושבים לפגיעות רכושיות בין אם הפגיעה הינה ישירה או עקיפה. בעקבות מצב זה נאלצים תושבי שדרות לפנות לגורם שאמור לשפות אותם במקרה זה והגוף הנ”ל הינו מס רכוש שמופקד לטיפול בסוגיות אלו.

לדאבוננו תושבי העיר עוברים מסכת ייסורים והשפלות מנציגי מס רכוש שככל הנראה אינם מודעים לזכויות והמחויבויות של ממשלת ישראל לשפות את הניזוקים ורכושם בפרט, תופעה בולטת במיוחד שאליה נחשפים התושבים בעיר הינה מזעור הנזק מצד נציגי מס רכוש לטובתם ואי הכרה בנזק האמיתי תוך דרישה והתשה לניירת ומשא ומתן כדוגמ+ת “שוק”, שבסופו של דבר יוצר מצב בו התושב הנפגע איבד רכוש ועוד צריך לשלם מכיסו,

נפרוש להמחשה תמצית מהמקרים העגומים בהם נתקלים התושבים:

גב’ חווה גד -ספגה פגיעה ישירה בקולט דוד השמש -אושר לה חצי קולט

גב’ ששון שולה – ספגה פגיעת קאסם בחצר ביתה כתוצאה מכך קרסו במטבחה קרמיקות ופגיעה בשיש- אושרו החלפת קרמיקה ולא אושר החלפת השיש הפגוע.

מר עמר פנחס – פגיעה ישירה בבית – הרס טוטאלי, בדיקה שמאית פרטית העריכה נזק כ 500,000 ₪ הוצע לו ע”י מס רכוש 120000 ₪, בהתערבות עו”ד הועלה הסכום ל כ – 300000 ₪ ומסכת הייסורים נמשכת,אלה הם המעט מהמחדלים והביזיון שנאלצים לעבור התושבים שמעל ראשם מרחפת סטיגמת הנצלנית והעושקים מצד נציגי מס רכוש.

מטרת הפגישה: א. להביא להפסקת המחדל והביזיון שאליו נחשפים התושבים

ב. להביא לשינוי או תיקון החקיקה בדבר חוק מס רכוש וקרן הפיצויים לתושבים, שכן הוא אינו בהיר ומכיל בתוכו לא מעט לקונות מה שמקשה על “האזרח מן הישוב”.

הח”כים שהועלה בפניהם הנושא:

ח”כ הרב מאיר פורוש- “הציע להקים לובי/שדולה במשותף עם חברי הכנסת, מוכן להיות מהיוזמים והדוחפים”

ח”כ יולי -יואל אדלשטיין – “מוכן להירתם לכל יוזמה “.

ח”כ זבולון אור לב:” תיראו אותי מגויס לרעיון של שדולה שהוא רעיון נכון בעיניי “

וינסה לבחון במסגרת הוועדה לביקורת המדינה שתקיים בשבוע הבא את נושא מס רכוש.

ח”כ מרינה סולדקין: תיתן את תמיכתה לנושא ותיבחן את נושא החקיקה.

עוזרת אישית של ח”כ גדעון סער:קרן: תעביר את פני הדברים לח”כ גדעון סער לרבות נושא החקיקה.

סיכום דבר:

מחד לגייס ח”כים מכל הקשת הפוליטית על מנת להשיג את מטרות הפגישה ומאידך להקים לובי/שדולה שתורכב מתושבי שדרות וח”כים.

נוכחים: משלחת תושבי שדרות

פרופ’ אהרון כהן – תושב העיר שדרות

עו”ד ביטון דבורה – תושבת העיר שדרות

עיתונאי-דוד בדין

נועם בדין- מנכ”ל מרכז תקשורת שדרות

אוחיון מיטל- מנהל דסק חדשות -שדרות

גד חווה – תושבת העיר שדרות

ששון שולה – תושבת העיר שדרות

עמר פנחס – תושב העיר שדרות

ברוורמן יונתן- סטודנט למשפטים -ביניתחומי- הרצליה

עינב סילברמן -כתבת

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here