Nauwelijks drie dagen nadat er iemand in het zuiden van Israël werd gedood door een Qassamraket bezocht Ban Ki Moon, secretaris-generaal van de VN, zondagochtend de Gazastrook en verklaarde tegenover de inwoners van Gaza: ‘Wij staan achter jullie.’ Ban riep op om de zogenaamde blokkade van het door terroristen gecontroleerde gebied op te heffen. Je kunt je afvragen welke blokkade Ban bedoelde, als je bedenkt dat er alleen al in 2009 voor zo’n 738.576 ton aan humanitaire hulp het gebied werd binnengebracht.

Hoe is het mogelijk dat de Verenigde Naties spreken over hetbestaan van een ‘Belegering van Gaza’? Na afloop van een militaire operatiedie op een bevolking van 1,5 miljoen mensen (naar wordt aangenomen) 1.300 slachtoffers kostte, hebben de VN tweehonderd miljoen dollar aan de Gazastrook geschonken. Haïti, waar als gevolg van het natuurgeweld naar schatting 230.000 mensen zijn omgekomen en meer dan drie miljoen slachtoffers overleven, kreeg van de VN slechts tien miljoen dollar… Daarbij moet natuurlijk worden aangetekend dat de mensen in Haïti zich niet schuldig hadden gemaakt aan tien jaar van voortdurende aanvallen op een nabijgelegen, onschuldige burgerbevolking – en dat zij het slachtoffer werden van een natuurramp.

De internationale gemeenschap huldigt zonder blikken of blozen de leugen van een door Israël gevoerde belegering van de Gazastrook en negeert daarmee de feiten op de grond. Al vele jaren komt er in grote hoeveelheden humanitaire hulp Gaza binnen. Ook na afloop van Operatie ‘Cast Lead’ was dit het geval. In 2009 kwamen er 30.576 vrachtwagens met hulpgoederen het gebied in. In hetzelfde jaar werd er voor 4.883 ton aan medische materialen naar de Gazastrook gebracht.Ook nu (maart 2010) blijft dit doorgaan; in de afgelopen maand bijvoorbeeld, zat er een compleet CT-scanapparaat bij.

De Gazastrook wordt omschreven in termen als ‘de grootste gevangenis ter wereld’, waarbij wordt gesuggereerd dat de inwoners niet in staat zouden zijn om het gebied te verlaten. In 2009 passeerden 10.544 patiënten met hun begeleiders de grens, om vervolgens in Israëlische ziekenhuizen te worden behandeld. Alleen al in de afgelopen weken zijn er bijna vijfhonderd patiëntenmet hun begeleidersvanuit Gaza naar Israël gekomen voor een medische behandeling.

De VNbevorderenvoortdurend de leugen van een ‘belegering van Gaza’, terwijl ze niet vertellen hoeveel geld zij zelf sinds Operatie ‘Cast Lead’ in het gebied hebben gepompt. In een rapport van de UNRWA ,dat zes maanden na Operatie ‘Cast Lead’ de voortgang van de VN-hulp in kaart brengt, wordt gemeld dat van de geplande ruim dan driehonderd miljoen dollar, er bijna tweehonderd miljoen is overgemaakt.

Toen Ban Ki Moon een bezoek bracht aan Gaza, kwam hij juist terug van een bezoek aan het door de aardbeving verwoeste Haïti. Daar beloofde hij de burgers meer hulp en zei dat de VN de leiding hebben over een aangepast plan dat nog eens 1,4 miljard dollar aan hulp moet gaan opleveren. Dat doel is nog lang niet bereikt, maar de werkelijk gegevenhulp van de VN bedroeg eind januari 2010 slechts … tien miljoen dollar !

Ook hoge ambtenaren van de Amerikaanse regering, zoals congreslid Keith Elison en Brian Baird – die beiden met het Sderot Media Center een bezoek aan Sderot brachten – bevorderen het idee van een belegering van Gaza. Zij waren zeker vergeten dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Hillary Clinton, na Operatie Cast Leadbeloofde om voor negenhonderd miljoen dollar aan hulpgoederen naar Gaza te sturen.

Terwijl de Amerikaanse hulp aan het door de aardbeving gedecimeerde Haïti in een rapport van USAID en DOD netjes wordt voorgerekend, gedroegen de gezamenlijke uitgaven van alle Amerikaanse hulpprogramma’s samen zevenhonderd miljoen dollar. Dat is op bijna tweehonderd miljoen dollar na het bedrag dat wordt besteed aan de door de terroristen gecontroleerde Gazastrook.

Sinds het einde van Operatie ‘Cast Lead’ is er meer dan een jaar verstreken en nog steeds houdt de internationale gemeenschap vast aan de leugen van een ‘belegering van Gaza’. Ondanks meldingen van het Sderot Media Center over de meer dan 330 raketten en mortiergranaten uit Gaza, die in datzelfde jaar in Israël zijn ingeslagen. In plaats van in Gaza openlijk zijn steun te betuigen aan de leugen, had Ban Ki Moon in Israël – op vijf minuten afstand van de Eretz grensovergang – een bezoek kunnen brengen aan Kibbutz Netiv HaAsara waar een Thaise bouwvakker afgelopen donderdag door een Qassamraket om het leven kwam . Of aan Kibbutz Nir’im, waar hij had kunnen zien hoe een raket een gebouw heeft verwoest ; nog geen week geleden.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here