Den neste eskaleringen i rakettangrep vil legitimeres på fullstendig galt grunnlag, gjennom nettopp slike hendelser som var tilfelle med Gaza-flotiljen. Det blir på nøyaktig samme måten som Den andre intifadaen som var preget av selvmordsbomber på offentlige busser, den gang legitimert kun av et besøk av Ariel Sharon på Tempelhøyden i år 2000.

(Photo: IDF Spokesperson)

Å være i Sderot i dag – en arbeidsdag – er enda stillere enn på sabbaten. Ingen går omkring ute, ettersom en hel befolkning frykter for et bombardement av raketter som er offentlig legitimert. Ifølge de sikkerhetsansvarlige i Sderot, hadde ingen skolebarn lov til å oppholde seg utendørs siden byen frykter for et nært forestående angrep.

Hendelsen omkring Gaza-flotiljen er slett ikke det den synes å være. Ifølge fjernsynsreporteren fra israelske Channel 2, som befant seg sammen med de israelske soldatene, beslagla angriperne våpnene til soldatene, mens de skjøt mot sine egne folk på båten for deretter å kaste våpnene over bord. Disse såkalte humanitære aktivistene skjøt faktisk mot sine egne folk for å skade Israels ry internasjonalt, nøyaktig som Hamas gjorde da de sprengte egne innbyggere i Gaza som var fanget i bygninger under Operation Cast Lead.

Det var slett ikke fredelig utlendingene ettersom de ikke ville innrette seg etter flerfoldige advarsler og fortsatte å bryte internasjonal lov, seilte inn i israelske farvann samt at de straks gikk til angrep på israelske soldater. Videosnuttene viser at disse såkalte humanitære aktivistene knivstakk soldatene mange ganger mens de bordet skipene.
Dagen i forveien, mens de var til sjøs, rapporterte det israelske utenriksministeriet og Palestine Media Watch at utlendingene messet «Khaybar Khaybar ya yahud, Jaish Muhammad saya’ud», hvilket betyr «Jøder, husk Khaybar, hæren til Muhammed kommer igjen». Disse selvoppnevnte «fredsaktivister» henviste til noe som skjedde i begynnelsen av det sjuende århundre da Muhammed og hans etterfølgere massakrerte og utviste de jødiske innbyggerne i Khaybar, en oase som befinner seg i Saudi Arabia.

Dessuten, den totale mengden av humanitær bistand på skipskonvoien var på 10.000 tonn, hvilket er langt mindre enn gjennomsnittet av det som kommer inn i Gazastripen hver uke av materialer, noe som har pågått det siste halvannet år.

Verden er imidlertid lurt til å tro forenklede overskrifter som forkynner om uskyldige mennesker som døde på en båt med internasjonale fredsaktivister. Dermed degraderer man Israel og gjør det nær sagt umulig for landet å komme ovenpå igjen. Denne verden ser ikke radikalerne slik de er, mennesker som ikke hadde til hensikt å hjelpe befolkningen i Gaza. Det er forvirrende å se hvor langt disse falske liberalerne, som støtter radikal Islam i Gazastripen, er villige til å strekke seg for å påføre Israel skade i denne mediekrigen. Om bare internasjonale media ville strekke seg så langt for å rapportere objektivt om realitetene i disse sakene. I stedet, iler de til for å trykke et mediestunt som var med overlegg skapt av de samme profesjonelle propagandafolkene som skapte et opprør som varte i mer enn fire år og krevde livene til tusener på begge sider av konflikten.

Jacob Shrybman er assisterende direktør i Sderot Media Center, www.SderotMedia.org.il . Jacob vokste opp i Takoma Park, Maryland (USA) og er vertskapet for folkevalgte myndighetspersoner fra hele verden samt internasjonal media som er på besøk i Sderot/Gaza-regionen. Hans arbeider er blitt publisert i Jerusalem Post, USA Today, The Huffington Post, YNet News. Jacob har opptrådt på flere internasjonale fjernsyns- og radiostasjoner.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here