Mens Goldstone sover drømmer Sderot om et trygt nytt år!

0
755

Kjære venner av Sderot Media Center,

Sderot Media Center med nedslagskraft i de globale mediene om responsen til Goldstone-rapporten

I juli kom direktøren i Sderot Media Center, Noam Bedein, som hadde vitnet for Goldstone-kommisjonen, med en knusende dom over FN-kommisjonens rapport. Han kalte den ”hyklersk” fordi den tjente å legitimere terrorhandlinger mot Israel begått av terrororganisasjoner som Hamas. Internasjonale nyhetsbyråer som gjenga pressemeldingen om FN-rapporten fra Sderot Media Center omfattet følgende land: Kina, India, Japan, Irland, Thailand og Sør-Afrika. I Israel formidlet følgende medier responsen til Bedein: Jerusalem Post, Israel National News, Israel Radio, YNet News og Ha’aretz.

Innbyggerne i Sderot og Negev forbereder seg nå på sitt niende år med trusselen og rakettilden fra Gasa. Sderot Media Center (SMC) er til stede og forbereder seg på de utfordringer som kommer. Økonomisk motbør det siste året har ikke hindret SMC fra å gjennomføre en bevisstgjøringskampanje som har synliggjort Sderot på det internasjonale kartet.

Informasjonstjenestene til Sderot Media Center er blitt anerkjent internasjonalt. Derfor kom FNs Fact Finding Mission i Gasa-konflikten med forespørsel til senteret om å fremskaffe en fullstendig rapport om konsekvensene for israelerne berørt av rakettene i Sderot og sør i Israel. I juni fikk jeg, på vegne av Sderot, anledning til å tale for FN-kommisjonen i Genève.

Representanter for SMC har vært på Capitol Hill (Washington) og nordamerikanske høyskoler og universiteter, samt turer til Australia, Manitoba (Canada), Norge, England. Jødiske og kristne samfunn har fått oppleve beretninger og mediedokumentasjon om livet i Sderot. I det siste året har SMC vært vertskap for den britiske ambassadøren til Israel, nordamerikanske guvernører og kongressmedlemmer, parlamentarikere, diplomater og andre politiske beslutningstakere samt et helt spekter av internasjonale medier.

Spørsmålet melder seg: Hva gjør arbeidet til Sderot Media Center så viktig nettopp nå i lys av at mesteparten av verden kjenner til situasjonen i Sderot?

Gasa-krigen har påvirket hele verden gjennom mediekampanjer i multi-millioner-dollar klassen, samt PR betalt for å gjengi scenene i Gasa. Bortimot samtlige jødiske samfunn verden over var vitne til massive demonstrasjoner mot Israel under og etter Operation Cast Lead (Operasjon Støpt Bly). Den ubalanserte mediedekningen har naturligvis gitt Hamas større legitimitet og gjort Hamas til et internasjonalt kjent begrep. Terrorisme og terroristledere som får en slik legitimitet utgjør en overhengende trussel det være seg mot den regionale freden og den jødiske statens eksistens.

Sderot Media Center er den eneste informasjonskilde som daglig danner en motvekt mot den gjengse fortellingen fra Gasa. SMC skildrer virkelig fortellingen om mennesker i Sderot og sør Israel. Innbyggerne i Sderot lider fortsatt under posttraumatiske følger og økonomisk kollaps etter årevis med rakettangrep tross den relative rolige våpenhvilen som nå rår.

SMC har utviklet en modell for å gjøre stemmene til lokalinnbyggerne hørt og avdekke det psykologiske trykket som raketterroren utgjør blant de sivile. To SMC-prosjekter som skal settes ut i livet det kommende året ble utviklet for effektivt å presentere det israelske perspektivet i Gasa-konflikten.

1. Sderot Community Treatment Theater (Sderot-samfunnets behandlingsteater)

2. Sderot Media’s Information Center (Sderot Medias informasjonssenter)

Som medarbeiderne ved Sderot Media Center, vil vi gjerne takke deg for din rause støtte og stadige tro på vårt arbeid.

Må dette nye året bringe med seg fred og trygghet til innbyggerne i Sderot og resten av Israel.

Shana Tova,

Noam Bedein, direktør for SMC

*Translated by Mike Adams.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here