Sderot Media Center presenterer: Kommunalt teater

0
605

Sderot kommunalt teater

Sderot Media Center har satt seg en viktig målsetting – å avdekke terrorens menneskelige side. Hensikten med prosjektet er å la publikumet ta del i, lytte til og ta innover seg ekte livserfaringer til «skuespillerne». Forestillingen skal viske ut skillelinjene mellom scenekunst og fortellingene fra det virkelige liv. Teatertroppen bruker både hebraisk og engelsk når de opptrer i Israel og jødiske samfunn verden over.

Sderot Media Center har nærkontakt med barnas traumer siden mediasenteret ligger midt i Sderot. Siden senteret er det eneste av sitt slag i regionen formidler det rakettenes påvirkning på både unge og voksne på en effektiv måte. Senterets engasjement i ofrenes liv gjør at det forstår behovene til innbyggerne som er blitt rammet økonomisk og mentalt. Denne satsingen er en del av en serie med prosjekter som senteret har startet opp. De andre prosjekter inkluderer skrivekonkurranser om emnet terror, og terapeutisk teater for barna i Sderot som har opptrådt både i Boston og New York.

Deltagerne

To ungdomsskoler i Sderot, som er en del av Amit-nettverket, deltar i prosjektet. Hver gruppe består av tjue jenter som er håndplukket av fru Debbie Gross, en profesjonell psykolog med traumer som spesialfelt. Den ene ungdomsskole fremfører på hebraisk og den andre på engelsk.

Lokalisering

Samlingene holdes ved de ulike skolene i et lokale utpekt av administrasjonen. Ukentlige prøver på halvannen time hver vil finne sted på et rakettsikkert sted.

Målformulering

 • Alle samlinger inklusive behandlingstimer ledes av psykolog Debbie Gross. Samlingene kommer til å inkludere: gjenskaping av hendelser ved å spille de ut, bearbeiding, et styrt bruk av bilder med mer.
 • Skriving av skuespillet på basis av innsamlet informasjon fra samlingene.
 • Oversettelse av skuespillet til engelsk.
 • Prøver og fremføringer.

Målformulering – Produksjon

 • Videoopptak og stillbilder fra samlingene.
 • Nyhetsartikler som dokumenterer prosessen til bruk i PR og pengeinnsamlinger etter enighet med regissøren.

Møter og målplanlegging

 • Ulike traumatiske opplevelser til gruppemedlemmene vil komme frem under disse samlingene og bearbeides av psykologen (en annen spesialist som fokuserer på psykodrama).
 • Alle samlinger tas opp på videobånd. I tillegg tas stillbilder ved traumatiske scener.
 • Et møte med psykologen, en terapispesialist og prosjektlederen vil finne sted etter hver samling. Det tas beslutninger under disse møtene med hensyn til hvorvidt man skal fortsette med terapien, samt hvilken metode som er mest optimal i fortsettelsen. Disse møtene tas opp på videobånd.

Februar-mars

Startfasen: Skriving av skuespillet basert på en analyse av opplevelser som dukker opp.

 • Prosjektlederen og terapispesialisten deler på skrivearbeidet helt til stykket er ferdig.
 • Målsetting: Å få til 6-7 sekvenser fra livets daglige rutine i Sderot som elevene spiller ut. Disse sekvensene er basert på det som kommer frem i samlingene. Slikt materiale kan inneholde, men er ikke begrenset av følgende: Dilemmaer, konflikter og erfaringer. Følelser: Ensomhet, hjelpeløshet, sinne, utrygghet.
 • Oversettelse til engelsk.

Mars-mai

Det vil være 15 prøver i forkant av forestillingen med hjelp av to studentassistenter. Prøvene vil finne sted ved Center of Performing Arts med tilhørende videoopptak og fotografering. Det legges opp til en fleksibel tidsplan.

Juni-juli

Forestillingene finner sted.

Budsjettbehov

Prosjektleder: 5500 ILS (8600 NOK) pr. mnd x 5 måneder

Teater regissør: 70000 ILS (110000 NOK)

Transport: 4000 ILS (6300 NOK)

Lyd og lys: 8000 ILS (12600 NOK)

Rekvisita (møbler, dekor, maling, osv.): 15000 ILS (23600 NOK)

Oversetter: 5000 ILS (Kr 7900)

Møtebevertning: 2 grupper, 7 møter x 100 ILS = 1400 ILS (Kr 2200)

TOTALSUM: 130900 ILS = 204500 NOK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here