Fortsatt nedleggingstruet; traumesentrene i Sderot går en usikker fremtid i møte

1
1370

Departement i Knesset trapper opp økonomisk støtte til traumesentrene i Sderot og Vest-Negev

Sjefen for Sderot Trauma Center, Dalia Yosef, meddelte Sderot Media Center at per første uken i juni er 25 % av årsbudsjettet på 6 millioner NIS til fem traumesentre i Vest-Negev og Sderot blitt delt ut. Knesset-departementene for seniorer, og distriktsutvikling i Negev og Galilea har allokert 1,5 millioner NIS til fem traumesentre i Vest-Negev og Sderot, hvilket innebærer drift av de lokale sentrene frem til desember 2009.

Sderot Trauma Center behandler 620 pasienter, derav 80 % barn. I en uttalelse til Sderot Media Center, mandag den 1. juni konstaterte Yosef, «Det kommer til å ta årevis å rehabilitere en befolkning som lider av posttraumatisk stresslidelse. Sentre som kun er åpne i seks måneder gir på ingen måte god nok tid til å oppnå de resultatene som er ønskelige eller planlegge fremtidige terapibehandlinger».

Yosef bemerket at den økonomiske bistanden rekker ikke for å sikre de økonomiske vilkårene til staben bestående av psykologer og sosialarbeidere. «Staben min vet at de neste seks månedene må de igjen kjempe for fremtidig budsjettstøtte».

Sporadisk rakettild fra Gaza holder frem hvilket gjør at nye pasienter søker behandling. Sderot Trauma Center, også kjent som Merkaz Hosen, er den eneste institusjon som tilbyr et rehabiliteringsopplegg for barn.

Dr. Adriana Katz som er sjefen for en underavdeling av traumesenteret, Sderot Mental Health and Shock Treatment Center (Sderot mentalhelse- og sjokkbehandlingssenter), også påpekte overfor Sderot Media Center at det ikke holder med et halvt år for å behandle traumeofre på en tilfredsstillende måte.

«Vi snakker om pasienter som har posttraumatisk stresslidelse (PTSL) som trenger mer enn seks måneder med behandling. Det har ennå ikke kommet noe nytt utspill i forhold til stresslidelser mens Qassam-raketter fortsetter å slå ned i regionen,» understreket Dr. Katz.

«Siden Operation Cast Lead har over 500 nye pasienter søkt om behandling ved Sderot Mental Health Center,» sa Dr. Katz. Terapitilbudet til det mentale helsesenteret i Sderot gjelder kun voksne.

Dr. Katz la til at siden det siste Qassam-angrepet mot Sderot den 19. mai, har det kommet 60 nye forespørsler om behandling ved Sderot Mental Health Center. Qassam-raketten som kom den 19. mai slo ned mellom to hus midt i et tettbebodd strøk, hvilket forårsaket 8 sjokkskadede mennesker og én såret kvinne.

Sderot har siden 2001 vært under rakettangrep fra Gaza. Det er anslått ifølge tall fra 2008 fra Natal Institute (Israel traumesenteret for terror- og krigsofre) at 80 % av barna i Sderot sliter med posttraumatisk stresslidelse.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here