Ministre i Knesset gir respons til opprop fra SMC om å finansiere traumesentre

0
819

Noam Bedein fra SMC ber ministre i Knesset om å lette det økonomiske presset mot traumefasiliteter i Sderot

I lys av de nedleggingstruede traumefasiliteter i Sderot har SMC oppfordret ulike departement i den israelske Knesset om å øke finansieringen eller finne en økonomisk løsning som vil gjøre det mulig for Sderots sentre for traumeofre å opprettholde driften.

Daglig leder for Sderot Media Center, Noam Bedein, underrettet Knesset-medlemmer som han tidligere hadde vært i kontakt med angående den behandling innbyggerne i Sderot fikk av det israelske skattedirektoratet i forbindelse med ødelagte hus og eiendom etter rakettangrep.

Knesset-medlemmer (MKere), Dr. Marina Solodkin (viseminister for integrasjon av innvandrere), Yitzchak Hertzog (sosialminister), MK Ori Orbach og MK Uri Ariel ga alle gjensvar til oppropet fra Sderot Media Center. De fire Knesset-medlemmene kontaktet viseministeren for helse, Rabbi Yakov Litzman, for å spørre ham personlig om hva helsedepartementet hadde tenkt å gjøre for å forhindre at traumefasilitetene blir nedlagt.

Sosialministeren, Yitzchak Hertzog, stilet selv et brev til Bedein med fokus på en handlingsplan og møteagenda for å forhindre raseringen av sentertilbudene for terapibehandling.

Følgende er et utdrag fra minister Hertzogs brev (datert 21. mai 2009):

«Det finnes ingen tvil at traumesentrene viste seg effektive under Operation Cast Lead. Den israelske regjering må derfor opprettholde finansieringen av disse sentrene. Sosialdepartementet, Statsministerens kontor og Helsedepartementet er i ferd med å treffe alle de nødvendige tiltak for å sikre fortsatt drift av sentrene.

I tillegg har sosialdirektøren, Nahum Itzkovitch, bestemt å kalle inn til et møte omgående, hvilket vil bestå av representanter fra Statsministerens kontor og Helsedepartementet, for å finne en løsning på dette kritiske problem».

Sderot Trauma Center, også kjent som Merkaz Hosen, hadde budsjettet sitt halvert da International Fellowship of Christians and Jews meldte fra at de ikke lenger kunne bidra med å finansiere driften. Resten av budsjettet, hvilket dekkes av den israelske regjering, er på langt nær nok til at senteret kan fortsette å holde åpent.

Sjokkbehandlingssenteret, en underavdeling av traumesenteret i Sderot, er også på randen av nedleggelse på grunn av budsjettnedskjæringer. Sjokkbehandlingssenteret, som er et akuttilbud for behandling av ofrene for raketterror, er livsviktig i Sderot-samfunnet.

Sderot Media Center venter på en innbydelse til møtet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here