HELP the SMC
Monday, June 24, 2024
Articles in Other Languages
Arabic French Spanish Russian Hebrew Norwegian
Swedish Portuguese Dutch Italian German Romanian

Norwegian

Mens Goldstone sover drømmer Sderot om et trygt nytt år!

Kjære venner av Sderot Media Center, Sderot Media Center med nedslagskraft i de globale mediene om responsen til Goldstone-rapporten I juli kom direktøren i Sderot Media...

Som vitne til FN i Genève:Direktøren for Sderot Media Center, Noam Bedein, presenterer Sderot-saken...

Jeg reiste den 6. juli til Genève for å møte opp som vitne i den FN-ledede «fact finding mission» om Gasa-konflikten. Følgende var en...

Ministre i Knesset gir respons til opprop fra SMC om å finansiere traumesentre

Noam Bedein fra SMC ber ministre i Knesset om å lette det økonomiske presset mot traumefasiliteter i Sderot I lys av de nedleggingstruede traumefasiliteter i...

Fortsatt nedleggingstruet; traumesentrene i Sderot går en usikker fremtid i møte

Departement i Knesset trapper opp økonomisk støtte til traumesentrene i Sderot og Vest-Negev Sjefen for Sderot Trauma Center, Dalia Yosef, meddelte Sderot Media Center at...

Innbyggerne i Sderot overlatt til seg selv i kampen mot raketter og posttraumatisk stresslidelse

Fasiliteter i Sderot for traumeofre står i fare for å bli nedlagt grunnet budsjettkutt Tenk deg at du er 18 år gammel. Du er nettopp...

–Krigen mot Sderot fortsetter

(31. mars 2009): -Alarmen går og folk i Sderot springer fortsatt i bombebrom, sier leder Noam Bedein i SderotMedia til Karmel Israel-Nytt. -Våpenstillstanden startet den...

Terrorister i Gaza har skutt 10.000 raketter og granater mot Israel

-Det er blitt vanskeligere å få et sabbatsmåltid i Sderot. Årsaken er at mange har reist på grunn av alle rakettangrepene mot byen, sier...

Sderot Media Center presenterer: Kommunalt teater

Sderot kommunalt teater Sderot Media Center har satt seg en viktig målsetting - å avdekke terrorens menneskelige side. Hensikten med prosjektet er å la publikumet...

Etablering av et besøkssenter i Sderot

Besøkssenteret skal være åpent for gjester og andre besøkende. Staben til Sderot Media Center (SMC) vil stå for en profesjonell orientering om Sderot-området via...